Privacy en Cookie Verklaring

Deze Privacy en Cookie verklaring heeft betrekking op alle websites van Techem Caloribel N.V / Techem Calorlux S.a.r.l) heeft geen betrekking op links die leiden naar verstrekte informatie van websites van externe partijen.

Welke informatie verzamelen we? Hoe gebruiken we deze informatie?

Bij een bezoek aan deze websites slaat Techem de domeinnaam of het IP-adres van de aanvragende computer op evenals de website van waaruit u ons bezoekt. Tijdens uw bezoek worden de datum van het bezoek, de bezochte delen van de website, de URL, de HTTP statuscodes, toegangsstatus, de duur van het bezoek en het aantal bytes dat is overgedragen in het kader van de verbinding opgeslagen. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden, waarbij elke individuele gebruiker anoniem blijft.

Op deze website worden met de technologieën van Etracker GmbH de gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden gebruiksprofielen aangemaakt onder een pseudoniem. Voor dit doeleinde zijn cookies van toepassing. Deze cookies staat herkenning toe van de internetbrowser. Zonder aparte toestemming van de betrokken persoon, worden de met de Etracker technologieën verkregen gegevens niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen van de gebruiker van deze website en niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens op de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan worden geweigerd wat effect kan hebben op toekomstige bezoeken op elk moment. Wanneer de bezoeker van deze website geen cookies toestaat op zijn / haar computer, wordt hierbij vermeld dat om technische redenen, het verzamelen en opslaan van gegevens dient te worden geweigerd bij elk afzonderlijk bezoek aan de website.

Wat is een "cookie"?

Een cookie is een klein informatiebestand die het uw browser mogelijk maakt te communiceren met onze server en een persoonlijke verbinding te verwezenlijken tussen uw computer en de computer van Techem.

Voor dit doel, een "naam" (in technische termen: "Sessie-ID") zal aan uw browser worden toegekend in de vorm van een cookie aan het begin van uw sessie, met welke uw PC zich kan identificeren bij het bezoek. Als gevolg herkent onze server van welke browser een bepaalde aanvraag komt.

In geen enkele vorm bevat onze cookie uw persoonlijke of betalingsgegevens. In plaats daarvan bevat het slechts een eenduidige en per ongeluk gegenereerde "sessie-ID’s", die automatisch worden verwijderd uit uw browser na de beëindiging van uw toegang. Voor uw volgende sessie, zal een andere toevallige naam opnieuw worden gegenereerd.

In het kader van deze internetaanbieding, worden deze cookies toegepast met een beperkte geldigheidsduur, zodat wij onze websites kunnen optimaliseren aan uw voorkeuren. Via uw browser, bent u in staat het aanvaarden van cookies op elk gewenst moment uitschakelen. In dat geval is het mogelijk dat delen van onze website niet optimaal functioneren. In het bijzonder wanneer u gebruik maakt van onze Online Services.

Bovendien zullen er geen persoonlijke gegevens van u worden opgeslagen tenzij u de desbetreffende informatie op vrijwillige basis bijvoorbeeld in het kader van het aanvragen van informatiemateriaal of door het gebruik van onze Online Services.

Als een fundamenteel beginsel zullen de bovengenoemde gegevens niet worden doorgegeven aan derden buiten de Techem Groep bijvoorbeeld voor reclame doeleinden tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Als we met externe dienstverleners samenwerken voor de implementatie van bedrijfsprocessen, stellen wij deze op de hoogte als er sprake is van vertrouwelijke informatie zodat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met uw gegevens zoals is aangegeven in de privacyverklaring.

Uw veiligheid is onze eerste prioriteit.

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens gehouden door ons tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, hebben wij uitgebreide technische en operationele veiligheidsvoorschriften genomen, die herzien en bijgewerkt worden op een regelmatige basis.

Zover uw gegevens in het kader van de centrale verwerking worden verwerkt met het oog op de verbetering van de klantenservice of technische redenen, de beveiliging van data wordt door passende maatregelen gewaarborgd door de Wet van de bescherming van persoonsgegevens.

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Om deze pagina zal dit worden gepubliceerd. Op deze manier wordt u in staat gesteld u te informeren over welke informatie we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe we dit gebruiken.

Op schriftelijk verzoek voorzien we u over uw individuele informatie welke is opgeslagen.