COVID-19

Omdat ieders gezondheid op de eerste plaats komt, hebben we beslist om, vanaf woensdag 18 maart tot en met 10 mei, alle interventies te schrappen waarvoor toegang tot bewoonde appartementen nodig is.

HET BETREFT BIJGEVOLG:

  •     De manuele opnames die tot die datum gepland waren.

Een nieuwe datum kan nadien voorgesteld worden in functie van de situatie en van de evolutie van de pandemie.

Desondanks kan een jaarlijkse afrekening steeds worden opgesteld voor de lopende periode, ofwel op basis van een forfaitair verbruik, ofwel op basis van manuele opnames uitgevoerd op initiatief van alle bewoners en die ons zouden worden meegedeeld door de beheerder.

  •     De plaatsingen van warmtekostenverdelers en watertellers tot 10 mei.

Ook deze zullen nadien opnieuw ingepland worden in functie van het verloop van de pandemie.

Omdat de verwarmingsperiode op haar einde loopt en doordat heel wat Algemene Vergaderingen op hun beurt worden uitgesteld, zijn we van mening dat het uitstellen van de plaatsingsdatum weinig of geen impact zal hebben op de afrekeningen van de lopende periode.

In die context zal, voor het bepalen van een nieuwe datum binnen de 3 maand (tenzij een negatieve evolutie van de ziekte), voorrang worden verleend aan de nieuwe plaatsingen en aan de vervangingen van oude warmtekostenverdelers (verdampingsmeters) door elektronische verdelers met radio frequentie.

De vervangingen van oude radio frequentie verdelers door nieuwe radio frequentie verdelers kunnen het jaar daarop voorzien worden.  De afstandsopnames van geïnstalleerde verdelers kunnen namelijk op de voorziene datum gebeuren en de afrekeningen kunnen bijgevolg opgesteld worden op basis van de werkelijke indexen opgenomen van buiten de appartementen.

HET BETREFT BIJGEVOLG NIET:

  •     De afstandsopnames aangezien die worden uitgevoerd zonder toegang tot de appartementen. 

Die opnames worden wel degelijk uitgevoerd op de dag die u werd meegedeeld.

  •     De jaarlijkse afrekeningen.

Die zullen door ons personeel blijven worden opgesteld.

 

Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip in deze extreem moeilijke situatie en we danken u daarvoor bij voorbaat.