De tussenopname

Wordt uw appartement verkocht of verhuurd aan een nieuwe eigenaar en/of huurder? Het is wenselijk dat de indexen worden genoteerd op het moment van de wisseling van de bewoners, zodanig dat wij hiermee rekening kunnen houden tijdens de jaarlijkse afrekening. De te volgen procedure is afhankelijk van het type meter dat in het gebouw aanwezig is.

1. De gebouwen met een manuele opname

In dat geval kan u ofwel beroep doen op onze diensten (betalend) ofwel voert u de tussenopname zelf uit. 

Indien u wenst dat een afgevaardigde de tussenopname komt uitvoeren, dient u onze dienst planning te contacteren, dit kan zowel per mail (planning@techem.be) als telefonisch (02/529 63 12).

Let op: Kijk eerst na in welke regio het gebouw gelegen is, wij werken namelijk met verschillende regionale afgevaardigden. Alle informatie is terug te vinden bij contact.

Wenst u de opname zelf uit te voeren met wederzijds akkoord van beide partijen? Dan kan u ons online formulier downloaden en dit dan met onderling akkoord vervolledigen. Het dient dan naar onze dienst afrekeningen te worden doorgestuurd.

 

2. De gebouwen met RF (Radiofrequentie) of TSS (Techem Smart System)

In dat geval hoeven wij voor een tussenopname ook niet meer langs te komen.

Wij hebben enkel een schrijven nodig via brief, fax of mail (receptie@techem.be) beschikkend over volgende elementen: 

  • Code van het gebouw (indien niet gekend: Adres van het gebouw) 
  • Code van het betreffend appartement 
  • Datum van de bewonerswissel

Als u toegang heeft tot ons portaal, kan u een tussentijdse opname onmiddellijk daar ingeven. Zo hebben wij alle correcte informatie betreffende het gebouw en appartement. Bezoek ons webportaal