Ik wens een afspraak

De jaarlijkse opname

Ieder jaar brengt de afgevaardigde van Caloribel een bezoek aan uw gebouw voor het opnemen van de warmtekostenverdelers en alle andere meters die bestemd zijn voor het verdelen van de verbruikskosten. Dat bezoek wordt elk jaar automatisch gepland rond dezelfde datum, rekening houdend met uw voorkeur (mee te delen bij de bestelling). U hoeft deze opname niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

Let op: Als uw verwarmingsketel op gas werkt, is het wenselijk ons bezoek te laten samenvallen met de jaarlijkse facturering van de gasmaatschappij. Gelieve u bij hen te informeren over de datum van hun jaarlijks bezoek aan uw gebouw.

Uitzondering: Gebouwen met TSS (Techem Smart System)

Is uw vastgoed voorzien van ons TSS (Techem Smart System)-systeem, dan hoeven wij niet langs te komen. De gegevens worden automatisch verzonden naar Techem, we kunnen de meteropname op ieder tijdstip nakijken.

Wenst u meer informatie hierover? Klik hier