Koninklijke besluiten

Het K.B. van 18 februari 1977 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 1977), gewijzigd door het K.B. van 22 juni 1990 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1990) beperkt de toegelaten gebruiksduur van de kleine koud watermeters tot 16 jaar. In de praktijk vertaalt deze regel zich in een vervanging om de 16 jaar.

Als marktleider trachten we een voorbeeldfunctie te vervullen door u tijdig in te lichten over de toestand van uw tellers.

 

Het K.B. van 2 maart 1981 (Belgisch Staatsblad van 2 maart 1981) beperkt de toegelaten gebruiksduur van de kleine sanitaire warmwatermeters tot 8 jaar. In de praktijk vertaalt deze regel zich in een vervanging om de 8 jaar. 

Als marktleider trachten we een voorbeeldfunctie te vervullen door u tijdig in te lichten over de toestand van uw tellers.