MID-richtlijn

De richtlijn 2004/22/CE heeft tot doel om de eisen die worden gesteld aan nieuwe meetinstrumenten die in Europa op de markt worden gebracht of in dienst gesteld, te harmoniseren.

De volgende nauwkeurigheidsklasse zijn volgens de MID gedefinieerd voor energietellers:

  • Klasse 1
  • Klasse 2
  • Klasse 3

Meer informatie over deze indeling vindt u in de bijlage MI-004 van de MID met betrekking tot energietellers.

Hieronder zijn de MID-markeringen voor één van onze ultrasone energietellers weergegeven: