Berekening opwarming sanitair warm water

Het brandstofaandeel voor de opwarming van het sanitair warm water (SWW) is zeker niet verwaarloosbaar maar wordt vaak forfaitair bepaald. Dergelijke schatting beïnvloedt de juistheid van de hele kostenverdeling. Deze berekeningswijze staat dan ook meer en meer ter discussie. Terecht, want met behulp van een integratieteller kan het energieverbruik ten behoeve van het SWW in de meeste gevallen exact bepaald worden. Techem beschikt op dat vlak over een uitgebreid gamma tellers die probleemloos in het TSS-systeem kunnen geïntegreerd worden om zo de opnamegegevens foutloos in de afrekening te verwerken.

Resultaat : een exacte opsplitsing van het brandstofverbruik voor de opwarming van het SWW en voor de verwarming, een correctere afrekening, minder discussies,…

Bovendien…

  1. Investeren in efficiëntere installaties leidt doorgaans tot betere rendementen. 
    Een correcte scheiding tussen SWW en verwarming brengt het resultaat van uw inspanningen beter in kaart.
  2. Allerhande wetgeving duwt ons in de richting van de energieboekhouding.
    Zelfs een vereenvoudigde energieboekhouding (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is reeds verplicht voor bestaande gebouwen met een ketel vanaf 100kW) omvat het berekenen van genormaliseerde verbruiken voor de verwarming.  Het spreekt vanzelf dat het exact bepalen van het gedeelte opwarming SWW onontbeerlijk is.

Wil u ook een correctere afrekening? Aarzel niet om contact met ons op te nemen zodat we samen de mogelijkheden kunnen overlopen.