Techem Smart System

Techem Smart System is gebaseerd op het reeds bewezen Techem radiografisch systeem. Het afstanduitleessysteem geeft u toegang tot standaard- en monitoringservices. De voorwaarde hiervoor is dat het systeem bestaat uit de huidige Techem radiografie-generatie (data IV). Techem Smart System is de basis voor bijkomende innovatieve dienstverlening. 

√ De voordelen

  • Systeembewaking - continue, pro-actieve monitoring van de meters
  • Meterstanden kunnen met terugwerkende kracht tweewekelijks en altijd online ingezien worden
  • Energiemonitoring - voor meer transparantie betreffende het verbruik - gebaseerd op regelmatig geactualiseerde waarden

Ons webportaal

Op ons portaal bevindt zich een overzicht van de gebouwen die u beheert. U kunt allerhande informatie terugvinden zoals verbruiken, historieken, afrekeningen maar ook andere opties. Het portaal groepeert alle gegevens.

Toegang

Portaaltoegang wordt niet automatisch verleend maar moet aangevraagd worden. Let op!: Enkel voor gebouwen met radiofrequentie meters kan toegang verkregen worden. Onze diensten zullen een gepersonaliseerde mail sturen naar het opgegeven e-mailadres om alsnog een akkoord te krijgen. Na controle van de gegevens zal er een wachtwoord toegestuurd worden om te kunnen inloggen op ons portaal. Daarnaast hebt u uw klantnummer steeds nodig om te kunnen inloggen.

Deze toegang is beperkt tot de beheerder/eigenaar van het gebouw. Raadpleging langs deze weg van de beschreven informatie is ter bescherming van de privacy bijgevolg uitgesloten voor de bewoners.

Hoe op ons webportaal terechtkomen: 

Klik op "Energycoach" zodanig dat u op ons portaal terechtkomt

Welkom op de homepagina: vul uw klantnummer en je wachtwoord in

U bevindt zich nu op het overzicht van je gebouwen