Techem Smart System

Techem Smart System is gebaseerd op het reeds bewezen Techem radiografisch systeem. Het afstanduitleessysteem geeft u toegang tot standaard- en monitoringservices. De voorwaarde hiervoor is dat het systeem bestaat uit de huidige Techem radiografie-generatie (data IV). Techem Smart System is de basis voor bijkomende innovatieve dienstverlening. 

√ De voordelen

  • Systeembewaking - continue, pro-actieve monitoring van de meters
  • Meterstanden kunnen met terugwerkende kracht dagnauwkeurig en altijd online ingezien worden
  • Energiemonitoring - voor meer transparantie betreffende het vebruik - gebaseerd op regelmatig geactualiseerde waarden

Ons webportaal

Op portaal bevindt zich een overzicht van de gebouwen die u beheert. U kunt allerhande informatie terugvinden zoals verbruiken, historieken, afrekeningen maar ook andere opties. Het portaal groepeert alle gegevens.

Toegang

Portaaltoegang wordt niet automatisch verleend maar moet aangevraagd worden aan onze diensten. Let op!: Enkel voor gebouwen met radiofrequentie meters kan toegang verkregen worden. Door onze diensten zal een gepersonaliseerde mail gestuurd worden naar het opgegeven e-mailadres om alsnog een akkoord te krijgen. Na controle van de gegevens zal er een wachtwoord toegestuurd worden om te kunnen inloggen op ons portaal. Daarnaast hebt u uw klantnummer steeds nodig om te kunnen inloggen.

Deze toegang is beperkt tot de beheerder/eigenaar van het gebouw. Raadpleging langs deze weg van de beschreven informatie is ter bescherming van de privacy bijgevolg uitgesloten voor de bewoners.

Hoe op ons webportaal terechtkomen: 

Klik op "Energycoach" zodanig dat u op ons portaal terechtkomt

Welkom op de homepagina: vul uw klantnummer en je wachtwoord in

U bevindt zich nu op het overzicht van je gebouwen