Portaal

Op portaal bevindt zich een overzicht van de gebouwen die u beheert. U kunt allerhande informatie terugvinden zoals verbruiken, historieken, afrekeningen maar ook andere opties. Het portaal groepeert alle gegevens.

Toegang

Portaaltoegang wordt niet automatisch verleend maar moet aangevraagd worden aan onze diensten.
Let op!: Enkel voor gebouwen met radiofrequentie meters kan toegang verkregen worden.
Door onze diensten zal een gepersonaliseerde mail gestuurd worden naar het opgegeven e-mailadres om alsnog een akkoord te krijgen. Na controle van de gegevens zal er een wachtwoord toegestuurd worden om te kunnen inloggen op ons portaal.

Daarnaast hebt u uw klantnummer steeds nodig om te kunnen inloggen.

Voor meer informatie kan u ons steeds telefonisch bereiken op het volgend nummer: 02/529 63 90 of per mail: caloribel@techem.be.

Deze toegang is beperkt tot de beheerder/eigenaar van het gebouw. Raadpleging langs deze weg van de beschreven informatie is ter bescherming van de privacy bijgevolg uitgesloten voor de bewoners.

Verschillende functies

We maken een onderscheid tussen de niet specifiek TSS-gerelateerde functies en de specifiek TSS-gerelateerde functies.
“TSS = Techem Smart System” impliceert een afstandslezing via GPRS-technologie waarvoor een extra modem in gemeenschappelijke delen noodzakelijk is. Op die manier worden verbruiken dagelijks op een geautomatiseerde manier verzonden en beschikbaar gesteld op ons portaal.
Indien u hierover niet beschikt betekent het dat uw aflezing wel van buiten het appartement gebeurt maar de technieker moet nog altijd ter plaatse komen (voor het gebouw of vanuit de gemeenschappelijke delen) om de verbruiken te ontvangen.

Klik op "Energycoach" zodanig dat u op ons portaal terechtkomt

Welkom op de homepagina: vul uw klantnummer en je wachtwoord in

U bevindt zich nu op het overzicht van je gebouwen