Exploitatiekosten

Het kostenformulier

Het gaat om een formulier waarop al de kosten van het gebouw staan vermeld alsook de erop toe te passen verdelingsregels.

Die kosten omvatten gewoonlijk
1) de prijs van de brandstof
2) de kosten voor het onderhoud van uw ketel, brander, schoorsteen
3) de elektriciteitskosten voor de brander
4) de forfaitaire prijs van het water of het totaal van de betaalde facturen aan de watermaatschappij indien deze laatste de tellers opmeet

Alle kosten worden uitgesplitst in vaste en variabele kosten:

5) Vaste kosten : (forfaitair verdeelde kosten). Net als voor de andere huurkosten (verzekeringen, lift, groene zones, verdelingen, enz.) is een vast gedeelte nodig opdat iedereen, aanwezig of afwezig, zou deelnemen in de gemeenschappelijke verwarmingskosten van het gebouw : verwarming van de hallen, gangen, trappenhuizen en gemeenschappelijke leidingen voor alle bewoners. Die vaste kosten kunnen worden verdeeld in gelijke delen of volgens de ons mee te delen quotiteiten.
Onder de rubriek « vaste kosten » brengen wij ook alle energieoverdrachten onder die zich in een gebouw kunnen voordoen, zowel naar buiten toe als tussen appartementen onderling. Het gaat daarbij over warmteverliezen via de verwarmingsketel, de leidingen, de gemeenschappelijke muren, het dak, enz.

6) Variabele kosten: (kosten veroorzaakt door het individuele verbruik) De rest van de verwarmingskosten wordt verdeeld op basis van het aantal opgenomen eenheden op iedere verdeler.
Er kunnen nog andere bedragen worden meegedeeld aan onze diensten om te worden verdeeld onder de verschillende huurders van een gebouw (gemeenschappelijke kosten, provisies, enz.)