Water, een verantwoordelijkheid

Doeltreffende oplossingen voor het besparen van water – door Techem

Is drinkwater stilaan een onbetaalbare luxe aan het worden? Terwijl er in bepaalde streken een drinkwatertekort dreigt, blijft het waterverbruik wereldwijd stijgen: ongeveer 20 % per decennium tijdens de afgelopen 50 jaar. En dat heeft van drinkwater een steeds kostbaarder en duurder goed gemaakt.

Daarom is het van levensbelang om te streven naar een rationeel gebruik van drinkwater.

Bijvoorbeeld door er bewuster mee om te springen. En dat is nu precies waar de energiebeheerdiensten van Techem op beslissende wijze toe bijdragen. Een opname en afrekening van het werkelijke verbruik evenals een intelligente controle van het verbruik maken het mogelijk het verbruik van water en energie, en dus ook de energiekosten, te doen dalen.

Enkele feiten in verband met water

  • Een mens heeft 2 tot 5 liter water per dag nodig om te overleven
  • 2 miljard mensen beschikken niet over zuiver drinkwater
  • Dagelijks sterven er 5.000 mensen ten gevolge van een gebrek aan water
  • Volgens schattingen van de VN zal de helft van de wereldbevolking tegen 2030 in gebieden wonen waar waterschaarste heerst

Wat u zelf kunt doen