Energy Efficiency Directive 2012/27/EU

Brussel

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) -eisen voor verwarmings- en airconditioningssystemen voor de bouwsector tijdens de installatie en het gebruik

EPB verwarming (nieuwe en bestaande gebouwen)

Vermogen tot 100kW

 • Geen vereisten op vlak van opname
 • Indien meerdere EPB units -> verwarming: een energieteller per EPB unit (verdelers zijn toegestaan voor bestaande gebouwen)

100kW < Vermogen < 500kW

 • Brandstofopname: ja (de gasmeter mag hiervoor gebruikt worden ook al staat deze niet enkel in functie van de verwarmingsketel)
 • Vereenvoudigde energieboekhouding (jaarlijkse opname, genormaliseerd verbruik, vergelijkingen met vorige jaren en gemiddelden)
 • Indien meerdere EPB units -> verwarming: een energieteller per EPB unit (verdelers zijn toegestaan voor bestaande gebouwen)
 • Indien meerdere EPB units -> sanitair warm water: één warm water teller per unit 

Vermogen vanaf 500kW

 • Brandstofopname: ja (de gasmeter mag hiervoor gebruikt worden op voorwaarde dat deze enkel in functie staat van de verwarmingsketel)
 • Indien meerdere EPB units -> verwarming: een energieteller per EPB unit (verdelers zijn toegestaan voor bestaande gebouwen)
 • Indien meerdere EPB units-> sanitair warm water: een warm water teller per unit + een energieteller op het primaire circuit van het sanitair warm water
 • Gedetailleerde energieboekhouding (maandelijkse opname, energetische handtekening, genormaliseerd verbruik, verbruik ten opzichte van relevante indicatoren, berekening CO2 uitstoot en rendement, interpretatie van alle gegevens)

Vereisten op vlak van de afrekening

 • Jaarlijks
 • Resultaten van de 3 laatste maanden + gemiddelde van de appartementen

Wallonië

Bijlage C4 van het Waalse Decreet van 15 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 28 november 2013 over de energieprestatiecertificaten van gebouwen; Bijlage C4 heeft enkele wijzigingen ondergaan door het decreet van de Waalse regering van 15 december 2016

Bestaande collectieve gebouwen

Punt 1.6.2.3: Warmtetoevoer naar verschillende gebouwen

→ een thermische energieteller per gebouw

Punt 1.6.2.4: Warmtetoevoer naar verschillende EPB units in hetzelfde gebouw
→ een thermische energieteller per EPB unit
→ warmtekostenverdelers zijn toegestaan indien het technisch niet mogelijk is om een energieteller te plaatsen

Punt 2.3.2.2: toevoer koud water naar meerdere gebouwen
→ een thermische energieteller per gebouw

Punt 2.3.2.3: toevoer koud water naar verschillende EPB units in hetzelfde gebouw
→ een thermische energieteller indien dit technisch mogelijk en rendabel is

Vlaanderen

Vlaams Decreet van 30 september 2016 betreffende de wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 rond warmtemeting

Bestaande collectieve gebouwen

Verplichting om individuele warmtemeters te plaatsen vanaf 01/01/2012 (prioritair)

Uitzonderingen (grote renovaties op korte termijn,…)

Warmtekostenverdelers zijn toegestaan wanneer er:
- geen aparte circuits zijn per appartement
- aanpassingen nodig zijn aan de leidingen voor het gebruik van energiemeters
- op 31/12/2016 reeds warmtekostenverdelers aanwezig waren in het gebouw

Warmwatertellers zijn niet verplicht indien er:
- verschillenden aansluitpunten zijn in het appartement
- aanpassingen nodig zijn aan de leidingen